Czwartek, 22.4.2021
Imieniny: Łukasz / Kaja / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

„Międzynarodowo o ekologii”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

  W dniach 22-29 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach gościła  uczniów ze szkoły partnerskiej Gymnasium Johanneum z Wadrsloh. Niemieccy  uczniowie  przybyli do nas w ramach realizacji programu wymiany międzynarodowej. Tegoroczna odsłona projektu nosiła tytuł „Jesteśmy młodzi i odpowiedzialni, dbamy o środowisko naturalne”. Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie problemu zanieczyszczenia środowiska, sposobów na powtórne wykorzystanie odpadów – recykling oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Uczestnicy wymiany z ogromnym zaangażowaniem brali udział w warsztatach, pracując w mieszanych grupach. Pod kierownictwem pani Magdaleny Zielezińskiej - Wypiorczyk tworzyli ekologiczny design domu, a także biżuterię z elementów pochodzących z recyklingu
i ekologiczną torbę na zakupy. Przez cały czas trwania projektu zdobywali informacje, które później stały się bazą do stworzenia prezentacji. Każda z grup przedstawiała inne zagadnienie dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska.

           W czwartek 23 maja niemieccy i polscy uczniowie udali się do Antonina, gdzie spacerowali po rezerwacie Wydymacz. Jest to rezerwat florystyczno – krajobrazowy, młodzież mogła tam podziwiać wiele egzotycznych  roślin sprowadzonych jeszcze przez księcia Antoniego Radziwiłła. Następnie grupa wzięła udział w licznych zabawach integracyjnych i degustacji dań kuchni polskiej. Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego z panem Mikołajem Kostką - wiceprezydentem miasta, panem Andrzejem Baraniakiem- sekretarzem miasta oraz Panią Elizą Dembną- dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Ostrowie. Pan prezydent powitał nas bardzo ciepło w imieniu nieobecnej tego dnia Pani prezydent Beaty Klimek. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że ekologia i walka z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów polityki miasta. Niewątpliwą ciekawostką była informacja, że Ostrów jako pierwsze miasto w Wielkopolsce zaczęła wymianę tradycyjnych autobusów miejskich na pojazdy napędzane elektrycznie. Pan prezydent zapytał naszą młodzież o realizowany przez nią projekt i o to co robią na co dzień aby chronić środowisko naturalne.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy wymiany zostali obdarowani okolicznościowymi upominkami. Pani Joanna Walczak w imieniu organizatorów i uczestników wymiany złożyła na ręce pana Mikołaja Kostki podziękowania dla Pani prezydent za serdecznie przyjęcie i umożliwienie zwiedzania miejskich zakładów gospodarki komunalnej.

Następnie uczniowie udali się do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami, Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami, Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i „Wodkanu” – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim. Zgłębili tam wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, poprzez stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych- takich jak wytwarzanie ciepła i prądu ze spalania biomasy. Dyrektorzy wszystkich zwiedzanych przez nas obiektów otrzymali skromne podziękowania pod postacią namalowanych przez naszych uczniów obrazów że specjalną dedykacją;)

Wizyta w Ostrowie pozwoliła zwiększyć świadomość ekologiczną naszych uczniów i uwrażliwić ich na problem stałego zanieczyszczania naszej planety

W  sobotni poranek uczniowie wyruszyli do Wrocławia, gdzie odbyli rejs po Odrze i podziwiali panoramę miasta. Następnie  udali się do Hydropolis – centrum wiedzy poświęconego wodzie. Ośrodek ten łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą, co pozwoliło lepiej poznać mechanizmy odpowiedzialne np. za powstawanie burzy. Popołudnie uczniowie wymiany spędzili na wrocławskim Rynku, gdzie zadaniem polskiej młodzieży było oprowadzenie niemieckich gości i pokazanie najciekawszych zabytków. Takie doświadczenie pozwoliło rozwijać nie tylko  umiejętności językowe,  ale także interpersonalne. Niedzielę nasi goście spędzili u rodzin swoich polskich kolegów. Była to okazja do lepszego poznanie się, ale także zaznajomienia
z lokalnymi tradycjami. Uczniowie mogli także wziąć udział w festynie parafialnym. Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło natomiast bardzo pracowicie, gdyż zadaniem uczniów było stworzenie prezentacji na tematy związane z ochroną środowiska. Uczniowie omawiali sytuację naszej planety, zastanawiali się, co – jako młodzi ludzie – mogą zrobić, aby ją ratować itp. Mogli też wykorzystać tę wiedzę w praktyce, gdyż kolejnym zadaniem było stworzenie biżuterii, ramek do zdjęcia i torby na zakupy z materiałów z recyklingu. Następnie uczniowie udali się do parku linowego Piaski – Szczygliczka.

       

               Finałem  projektu było przedstawienie prezentacji. Uczniowie w mieszanych grupach polsko – niemieckich prezentowali swoje prace społeczności szkolnej. Obejrzeliśmy także stworzone torby ekologiczne, biżuterię i ramki na zdjęcia. Uczniowie mogli przekonać się do idei recyklingu i zobaczyć, jak sami mogę dbać o naszą planetę każdego dnia. Po południu odbyła się pożegnalna impreza integracyjna, podczas której uczniowie ponownie zaprezentowali swoje prace.  Tym razem podziwiał je także  pan Jerzy Łukasz Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wieczór zakończył się zabawą przy przebojach polskiej i niemieckiej muzyki zorganizowaną przez rodziców uczniów. Przez cały czas trwania wymiany uczniowie rozwijali umiejętności językowe, uczyli się tolerancji i otwartości. Każde takie spotkanie jest okazją do  zbierania doświadczeń, nawiązania międzynarodowych przyjaźni oraz do poprawy relacji
 i wzajemnego zrozumienia.  Dodatkowo tematyka tegorocznego projektu pozwalała na kształtowanie świadomości ekologicznej. Projekt dofinansowała „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

 ZDJĘCIA: https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-imPolskich-Noblist%C3%B3w-w-Nowych-Skalmierzycach-743315499130950/photos/?ref=page_internal

O PROGRAMIE  link>>>>>>>>>>>>>

Galeria Zdjęć